Dokumentacja

Silnik w trakcie budowy, dokumentacja powstaje.

Robocza dokumentacja Evil AS2 RPG Engine PL dostępna jest pod adresem:
https://sites.google.com/site/evilas2rpgenginedokumentacjapl/...............................